• Phone: +31 (0)162 695378
  • Email: info@stresschecker.com

Visie & Meetmethode

Visie

De hectiek van de snel veranderende maatschappij, onze ambities en de verleidingen waaraan we blootstaan, werken ongezonde leefgewoonten en (keuze)stress in de hand.

Ongezonde leefgewoonten en stress leiden op hun beurt weer tot de snelle toename van welvaartsziekten.

Individuen, bedrijven en organisaties zoeken naar mogelijkheden om zich hiertegen te wapenen.

De hedendaagse techniek maakt het mogelijk om ons leefgedrag en stress te monitoren en de verkregen informatie te gebruiken voor gedragsverandering.

Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat bij frequente feedback we eerder geneigd zijn om ons leefgedrag aan te passen en daarbij gemotiveerd te blijven.

Van zorgprofessionals, (sport) coaches en trainers wordt steeds vaker verwacht dat zij leefstijlgedrag en stress van hun cliënten betrekken bij hun advisering en begeleiding. Daarnaast wordt verwacht dat zij hun dienstverlening, waar mogelijk, ook afstand aanbieden.

Dit verlangt van professionals aanvullende kennis en vaardigheden ten aan zien van:

  1. De belangrijkste (BRAVO leefstijl thema’s.
  2. Het kunnen duiden van informatie uit nieuwe bronnen, zoals gezondheidsapps.
  3. Het begeleiden, c.q. coachen in een andere vorm van communicatie dan vis à vis op de locatie (beeldbellen, email, Whatsapp en video’s).

Meetmethode

De meetmethode om fysiek te controleren of, en in welke mate, een persoon metaal en/of fysieke overbelast is, is gebaseerd op het meten van de hartslag en de tijdsintervallen tussen de hartslagen, de zogenaamde hartslagvariatie ( HRV).

In rust worden deze tijdsintervallen voornamelijk beïnvloed door de ademhaling van een persoon.

In medische kringen wordt de HRV beschouwd als een belangrijke indicator voor de goede werking van het autonome zenuwstelsel. Hoe hoger de HRV, hoe beter een persoon in staat is om te ontspannen wanneer de situatie dit toelaat en om zich te spannen en voor te bereiden voor actie indien nodig.

Deze methode voor het berekenen van de HRV is met name geschikt voor korte metingen en is gebaseerd op de richtlijnen voor het meten van HRV door de Task Force van de European Society of Cardiology en de North American Society of Pacing Electrophysiology.

Voor onze producten hebben we gekozen voor de RMSSD-methode (Root Mean Square of the Successive Differences) om de HRV 2,5 minuten te berekenen met een smartphone of 3 minuten met een pc.

De relevantie van RMSSD wordt aangetoond door het feit dat dit meestal een van de variabelen is die in de meeste wetenschappelijke HRV-onderzoeken worden beschouwd.

Hoewel de RMSSD wordt gemeten over kortere dan normale perioden, zoals beschreven door de Task Force, zijn de resultaten nog steeds acceptabel. De hoge frequentie waarmee metingen worden uitgevoerd, compenseert meer dan de korte meetperiode.

De Healthy Lifestyle Monitor registreert ook de beoordelingen van de gebruiker voor hun slaapkwaliteit, dieet, ontspanning en de sociale en werk gerelateerde druk die ze ervaren. Bovendien kan de gebruiker regelmatig nadenken over de effectiviteit van zijn stappen om een ​​of meer stressfactoren (levensstijl of omstandigheden) te veranderen.